Groepspraktijk Hulst

Hogeweg 6
4561 RA Hulst (NL)

Osteopathie

Maarten Borghijs - Osteopaat D.O. BSc

Maarten Borghijs - Osteopaat - NRO

Maarten Borghijs - Osteopaat - NRO

Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in het functioneren van het menselijk lichaam en de samenhang tussen de verschillende componenten ervan. Na zelf enkele keren bij een osteopaat te zijn geweest was ik gefascineerd door het beroep en was ik ervan overtuigd dat het dìt was wat ik wou worden.

Na mijn middelbare schoolopleiding Latijn-Wetenschappen aan het college van Sint-Niklaas ben ik in 2011 meteen gestart met de vierjarige fulltime opleiding osteopathie aan de International Academy of Osteopathy te Gent. Hier ben ik in juni 2015 afgestudeerd met de titel Bachelor of Science in de Osteopathie, D.O.

In het verdere verloop van mijn carrière zal ik me voortdurend blijven bijscholen. Deze verdere ontwikkeling begint al in februari 2016. Dan begin ik namelijk aan de anderhalf jaar durende opleiding tot Master in de Osteopathie, eveneens aan de IAO in gent, maar geaccrediteerd door de universiteit van Innsbruck in Oostenrijk. Dit is een parttime opleiding die opgesplitst is in modules, wat de combinatie werken-studeren mogelijk maakt.

Als osteopaat bekijk ik het lichaam als een geheel en zoek ik naar oorzaken elders in het lichaam in functie van de klacht. Door zowel de klacht zelf als de oorzaak ervan te behandelen krijgt het lichaam de kans zichzelf optimaal te herstellen en zal de klacht langer uitblijven dan wanneer er enkel symptomatisch gewerkt wordt.


Diploma’s:


2011: Latijn-wetenschappen aan het college te Sint-Niklaas

2015: Bachelor of Science in Osteopathie aan de International Academy of Osteopathy te Gent

2016: Start van part-time opleiding tot Master of Science in de Osteopathie